Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Giao hàng

Tuyển dụng Nhân viên Giao hàng

– Mô tả công việc: Giao hàng theo sự chỉ đạo của phòng kế toán – Vị trí tuyển dụng: Nhân viên – Số lượng tuyển: 2 Nam, độ tuổi từ 18...

14/06/2016 0
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

– Mô tả công việc: Trao đổi khi phong vấn – Vị trí tuyển dụng: Nhân viên – Số lượng tuyển: 2 Nam, độ tuổi từ 18 đến 26. ...

14/06/2016 0